Udfald mod de engelske i Classens have under Københavns belejring d. 31. august 1807
Efter Eckersbergs Tegning:
Classens Have 1807. Under Tegningen staar dette Vers af N. T. Bruun:
„Hvor Dødens Skud var vissest, Faren størst, den brave Jæger stedse mødte først. Ham andre Brødre række trofast Haand, thi Alle brænder højt af fælleds Aand.“

Udfald mod de engelske i Classens have

Udfald mod de engelske i Classens have under Københavns belejring d. 31. august 1807. Kilde: Statens Museum for Kunst. Kustner:…

0 kommentarer
Classens vænget
Classens vænget

Classens vænge

Classens vænge - nuværende Classengade, en åben mark mellem nuværende Classensgade og Kastelsvej, set mod øst. Vænget hørte ikke med…

0 kommentarer