Tagrenovering - Classens Have

Tagrenovering

Boligforeningen Ved Classens Have på Østerbro får udskifte tegltaget på ejendomen, som er fredet. Derfor stilles der særlige krav i projektet.

Den næsten 100 år gamle fredet ejendom ”Ved Classens Have” er gennem mange år løbende blevet repareret og vedligeholdt, da der har været fugtindtrængning flere steder. Nu var tiden kommet til en komplet tagudskiftning og opgradering af tekniske løsninger.

Det var det rådgivende ingeniørfirma Bang & Beenfeldt som blev tildelt af bygherren KAB totalrådgivningsopgaven.

Bang & Beenfeldt Begrundelse for de vandt opgaven var deres kompetencer og referencer fra mange tilsvarende renoveringsopgaver, som tydeligt dokumenteret erfaring med registrering, forundersøgelser, programmering, projektering, udbud og tilsyn ved større renoveringsopgaver i forbindelse med tagudskiftning, samt følgearbejder deraf. Desuden er erfaring med fredede ejendomme blevet vægtet højt i bedømmelsen.

Opgaven bestod i udskiftning af tegltag, zinkbeklædte trappetårne, inddækning, taghætter og tagvinduer, samt etablering af nyt undertag. Desuden blev tagrender og nedløbsrør udskiftes samt murværk ved murkronen, skorstene og trappetårne blev renoveret.