Classens Have - udsigt over haven. Ukendt dato

Havearkitekt Valdemar Fabricius Hansen

Valdemar Fabricius Hansen (født 17. marts 1866 i Helsinge, død 15. oktober 1953 i København) var en dansk havearkitekt og Københavns første stadsgartner. Han var ansat i Københavns kommune 1891–1936; fra 1919 som stadsgartner.

I denne periode var flere af samtidens arkitekter optaget af at planlægge og bygge boligområder i nyklassicistisk stil. Hansen kom til at præge byggeriet af de nye store parkanlæg i byen, blandt andet ved at bygge legepladser og skolehaver i forbindelse med parkerne.

Født i Helsinge, død i Kbh., urne sst. (Vestre). Ugift. Efter realeksamen fik H. sin gartneruddannelse hos Zeiner-Lassen og i Hardenberg slotshave. Han arbejdede et par år med anlæggelsen af Victoriapark i Berlin, og var derefter ansat i Späths planteskole, Berlin. Han studerede havekunst ved læreanstalten Wildpark i Potsdam 1890-91, og efter hjemkomsten til Danmark var han assistent hos sin onkel, landskabsarkitekt O. Høegh Hansen 1891-1901, samtidig med studierne ved landbohøjskolen. H. tog havebrugskandidateksamen 1896 og var derefter selvstændig landskabs- og anlægsgartner på Frederiksberg 1901– 07.

Allerede fra marts 1905 virkede han desuden som gartner for Københavns kommune, fik 1907 fast ansættelse med titlen afdelingsgartner under vej- og kloakvæsenet, fra 1919 med titel som stadsgartner. Her virkede han til 1936 og opbyggede i løbet af disse 30 år den københavnske parkforvaltning, projekterede med stor dygtighed en lang række parker og anlæg. Hans personlige egenskaber, energi, dygtighed, myndighed og samvittighedsfuldhed prægede dette arbejde.

Classens Have - Maj 1943
Classens Have (1925)

Blandt H.s vigtigste projekter er Glyptotekshaven, 1906-08, Københavns kommunes blomstergartneri og planteskole, 1908-10, Lersøparken, 1910-11, Christianshavns voldanlæg, 1916-27, Haven ved Statens museum for kunst, 1919-20, Classens have, 1925-26, Enghaven, 1927-28, Vigerslevparken og Grøndalsparken, 1929-33, Nørrebroparken, 1933-34, Utterslev mose, 1933-34. Af andre arbejder bør fremhæves Ordrupgård, 1916-18, Mosaisk vestre kirkegård i København, 1919, Ringsted sygehus, 1935 og haverne ved Julemærkekontorets hjem, 1936-46.

I foreningslivet deltog H. med iver og var i perioder medlem af bestyrelserne i bl.a. Det kgl. danske haveselskab, Gartnernes hjælpeforening og Alm. dansk gartnerforening. Æresmedlem af Dansk havearkitektforening og af Dansk anlægsgartnerforening. Censor i faget anlægsgartneri ved landbohøjskolen 1911 og igen 1917-47. Forfatter af tidsskriftartikler, medarbejder i Danmarks Havebrug og Gartneri til året 1919 og ved Danske Gartnerivirksomheder, samt ved Nordisk ill. Havebrugsleksikon.

Kilde: Dansk Biografisk Leksikon