Classens Have - Mindeobelisk Classens. 2010

Generalmajor J.Fr. Classen ejede store arealer på Østerbro. Monumentet i sandsten er tegnet af Gotfred Tvede og forsynet med et portrætrelief i bronze efter original af Johannes Wiedewelt.

Det blev afsløret den 24. marts 1942, rejst af Det Classenske Fideicommis i anledning af 150-året for dettes oprettelse. Medaljonen viser et portrætrelief af Classen i profil t.h. Han bærer Dannebrogsordenes storkors, allongeparyk, halsbind og kalvekrøs.

Min Grundsætning er, at mit hele Efterladenskab skal i Fremtiden være en bestandig samlet Fond, der skal anvendes dels til at danne nyttige Mennesker til Statens bedste, til at understøtte og befordre Vindskibelighed og Arbejdsomhed i de nødvendigste Dele for Landets Vel og til at hjælpe og lindre Fattigdom og Elendighed.

 Johan Frederik Classen

Kunstner(e): Johannes Wiedewelt; (1731-1802) og Gotfred Tvede; (1863-1947)

Datering: 1942

Placering:
Classens Have ud for indgangen fra Classensgade

Mål: Ca. 570 x 338 x 300 cm. Relief 51,5 x 51 cm. Diameter på medaljon med indfatning 40,5 cm. Indskriftsplade 50,5 x 50,5 cm

Typer: Monument, Obelisk with portrait relief,

Materialer: Sandstone, Bronze, Marble,

Ejer: Københavns Kommune

Giver: Det Classenske Fideicommis

Litteratur: Monumenter Mindesmærker og Statuer i København Frederiksberg og Gjentofte, København 1944, 8. Københavns Borgerrepræsentanters Forhandlinger København 1945, 18. Hovedstadens monumenter mindetavler museer. En vejviser, København 1962, 15. Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker, København 1974, 45-46. Hans Helge Madsen: København før og nu – og aldrig. En billedkavalkade om København inden for voldene og søerne, Bind 13: Østerbro, København 1993, 101. Erik Wassard: Ture i København, København 2003, 128

Kilde: Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen