Mindesmærket for Kongens Livjægerkorps blev rejst i anledning af dets 150-årsjubilæum den 25. marts 1951 for de livjægere, der gennem tiden ofrede livet under forsvar for Danmark, heriblandt også dem, der omkom under den tyske besættelse 1940-45.

I Classens Have fandt det vigtigste danske udfald sted under den engelske belejring i 1807. Heri deltog bl.a. livjægerne. Bronzerelieffet er udført efter Eckersbergs og Lahdes stik “Udfald mod de engelske i Classens Have under Københavns belejring den 31.august 1807”.

Kongens Livjægerkorps var en dansk militærenhed oprettet 1801 under Englandskrigene og nedlagt 1870. Livjægerne, som de blot kaldes i daglig tale, blev dannet sidst i marts måned 1801, da Danmark stod over for et fjendtligt engelsk angreb under Napoleonskrigene. Dette angreb, som førte til Englandskrigene, skete med slaget på Reden 2. april 1801. Korpset fik kongelig stadfæstelse 15. april.

Lovene foreskrev, at det skulle bestå af 4 kompagnier, som hver især hurtigst muligt skulle bringes op på 100 mand. Medlemmerne var ulønnede og skulle selv betale for uniformerne, men kongen gav dem dog våben og krudt.

Livjægerne udmærkede sig flere gange. Første gang, da de den 31. august 1807 under kommando af dets chef, major Frederik Conrad von Holstein, modigt tog kampen op mod en overtallig engelsk fjende ved udfaldet gennem Kastelsporten til Classens Have. For denne indsats gav kongen korpset privilegier og ophøjede det med garde-rang. Det gav dets officerer rang på linje med linjeofficererne, og disse fik yderligere – som de eneste i borgerkorpsene – ret til at kalde sig “von”.

 

Livjæger monumentet er en mindestøtte udført af Kai Weischer opstillet i Classens Have i København til minde om Kongens Livjægerkorps og dets heroiske kamp for Danmark ved forskellige lejligheder. Mindestøtten er givet af Livjægerskydeselskabet af 1817.

Mindestøtten består af tre dele: En inskription til minde om de slag livjægerkorpset har deltaget i, der omfatter følgende: 1801-1807. 1848-1850. 1864. 1940-1945. Et figurrelief udført i bronze efter Eckersbergs og Lahdes stik “Udfald mod de engelske i Classens Have under Københavns belejring den 31.august 1807” En inskription der bekendtgør, at mindestøtten er “Rejst i 150-året for oprettelsen af Kongens Livjægerkorps 1801 – 25. marts – 1951”

Kunstner(e): Kai Weischer; (f. 1912)

Datering: 1951.

Placering: Classens Have ved hegnet ud mod Arendalsgade.

Mål: ?

Typer: Mindesøjle med figurrelief.

Materialer: Granite, Bronze.

Ejer: Københavns Kommune.

Giver: Livjægerskydeselskabet af 1817.

Litteratur: Hovedstadens monumenter mindetavler museer. En vejviser, København 1962, 15. Bent Zinglersen: Københavnske monumenter og mindesmærker, København 1974, 45.

Kilde: Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen