Kalkbrænderiet og Taabæk
Kalkbrænderiet og Taabæk
Kastellet
Kastellet
Kastelspynten
Kastelspynten
Tegning udført af elev på Søkadetakademiet, 1797 – 1801 Kilde: Rigsarkivet

Skriv en kommentar