Mindesmærke for J.Fr. Classen (1725-92). Generalmajor J.Fr. Classen ejede store arealer på Østerbro. Monumentet i sandsten er tegnet af Gotfred Tvede og forsynet med et portrætrelief i bronze efter original af Johannes Wiedewelt. Det blev afsløret den 24. marts 1942, rejst af Det Classenske Fideicommis i anledning af 150-året for dettes oprettelse. Medaljonen viser et portrætrelief af Classen i profil t.h. Han bærer Dannebrogsordenes storkors, allongeparyk, halsbind og kalvekrøs.

Mål: Ca. 570 x 338 x 300 cm. Relief 51,5 x 51 cm. Diameter på medaljon med indfatning 40,5 cm. Indskriftsplade 50,5 x 50,5 cm

Typer: Monument, Obelisk with portrait relief,

Materialer: Sandstone, Bronze, Marble,

Ejer: Københavns Kommune.

Restaurering started i november 2023

Skriv en kommentar