Geddes eleverede kort over København 1761

Kortet havde fire signaturfarver: rød, grøn, blå og gul, men farverne er forsvundet i tidens løb. Det måler 2,5 x 2,5 m og dækker fysisk et område på ca. 50 kvadratkilometer. Vinklen er København set fra syd-sydøst. Målforholdet er ca. 1:2600.

Det eleverede kort var ikke tænkt til udgivelse, for det viser ganske detaljeret Københavns befæstning, og den viden kunne udnyttes af en angribende fjende. Det var planen at udgive en bearbejdet version – clearet for militære hemmeligheder – men det blev aldrig til noget.

Kortet hang fra 1771 på rådhuset ved Gammeltorv og senere i det nye rådhus ved Nytorv.

Skriv en kommentar