Engelsk kort over Københavns belejring 1807

Engelsk kort over Københavns belejring. Kortet viser positionerne for de batterier, der blev opsat af briterne under belejringen i september 1807, kommanderet af generalløjtnant Lord Cathcart.

Skriv en kommentar