Udfaldet i de Klassenske Haver 1807. Engelske soldater
Udfaldet i de Klassenske Haver 1807. Engelske soldater

Anskuelsesbillede. 1910 Serie: August Schultz’s Verdenshistoriske Billedark

Beskrivelse: August Schultz 19: Fra Københavns Bombardement: Udfaldet i de Klassenske Haver 1807. Danske soldater. Farvelitografi på papir. Øverst: August Schultz’s Verdenshistoriske Billedark. Fra Københavns Bombardement: Udfaldet i de Klassenske Haver 1807. Danske Soldater. Langs højre side: Haves med Eneret. Nr. 19. Hertil hører Baggrundsark “Klassenske Haver” og Soldater-Suppleringsark til Mangfoldiggørelse af Opstillingen.

Seriebeskrivelse: Samlingen omfatter 4 billeder, mus.nr. 17.990 – 17.993, som er prøveark på en serie på ialt 32. Prøvearkene er ifølge notat bagpå arkene modtaget 7.10.10 Tillige er indlagt en skrivelse til lærere samt 5 små reklamer, hvoraf det fremgår, at billederne tænkes anvendt ved historieundervisning for drenge. Forlægger: Olaf Strandberg, København. Trykkested: Danmark, København.

Skriv en kommentar