Næste fase af tagrenoveringen er ved at være ovre. Renoveringsarbejdet er ved at afslutte fase 2 af udskiftningen og reparationer af tagbelægningen. Tagbelægningen skal komplet udskiftes.

Opgaven består af udskiftning af alt tegltag, zinktag, inddækning, taghætter og tagvinduer, samt etablering af nyt undertag. Derudover skal tagrender og nedløbsrør udskiftes samt murværk ved murkronen, skorstene og trappetårne renoveres.

Renoveringen er opdelt, fra fase til fase, hvor denne er i sit afslutterne stadie.

Skriv en kommentar