H. W. Meyer-udateret postkort
1925

I gamle dage hed Strandboulevarden Gefionsgade. Da man i 1896 anlagde den nye boulevard ved stranden på Østerbro, fik den sit nye navn, og en lille vejstump, der forbandt den nye boulevard med Østbanegade fik i stedet navnet Gefionsgade.

På Gefions Plads stod monumentet for Doktor Hans Wilhelm Meyer der blev rejst 26. oktober 1898, som senere – i forbindelse med Rigshospitalets store udvidelse blev flyttet i 1957 til Amorparken ved Juliane Maries Vej i anlægget mellem Rigshospitalet og Panum Instituttet. Busten af Meyer er udført af finnen W.M. Runeberg.

En dansk avis skrev, da monumentet på pladsen blev afsløret:
Dansk Læge med internationalt Ry faar sit Monument (26. oktober 1898)
Paa Gefions Plads ved Frihavns Anlægget afsløredes i Gaar et overordentligt smukt Mindesmærke for Dr. H.W. Meyer. Det er et ret enestaaende Tilfælde og en stor Ære, at et saadant Monument rejses i et lille Land for en af dets Mænd med Bidrag fra ikke mindre end femten udenlandske Stater. Men Dr. Meyer var ogsaa en Verdensberømthed. Hans Opdagelse af Næsesvælgvegetationer (Polypper) har været epokegørende. Titusinder af sløve og tungnemme Børn har faaet deres Sundhed og Lærenemme tilbage efter at deres Polypper er blevne fjernede, staar i Taknemlighedsgæld til denne fremragende danske Læge.”

Skriv en kommentar