Mindeplade Livjægerne Holsteinsgade 9

Ved Holsteinsgade 9 på Østerbro er der over porten en mindeplade om Liv-jægernes deltagelse i udfaldet i Classens Have. Pladen er flankeret af to indmurede kanonkugler fra kampen. Gaden har navn efter chefen for de frivillige korps, Livjægerne og Herregårds-skytterne, major Frederik Conrad Holstein.

Tekst på tavlen: “TIL MINDE / OM / LIVJÆGERNES UDFALD / I CLASSENS HAVE / D. 26-31 AUGUST 1807”

Skriv en kommentar