Bæredygtighed i børnehøjde. Om at formidle miljø og bæredygtighed til førskolebørn, kunne denne planche opleves på den integreret institution Kastelsgården. Skrald samlet af børn som en del af Grøn Generation. 

Med projekt »Ren Uge« satte Kommunen i uge 40 fokus på affald og genbrug. Ude i dagplejen og i institutionerne arbejdede børnene med affaldssortering, hvor de sammen med de voksne fandt frem til, hvor meget affald der faktisk kunne genbruges. Se mere information om projektet her.

Skriv en kommentar